नभस् शब्द के रूप – Nabhas Ke Roop, Shabd Roop – Sanskrit

Nabhas Shabd

नभस् शब्द (आकाश, sky): अकारांत स्त्रीलिंग शब्द , इस प्रकार के सभी अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है।

नभस् के शब्द रूप – Nabhas Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा नभः नभसी नभांसि
द्वितीया नभः नभसी नभांसि
तृतीया नभसा नभोभ्याम् नभोभिः
चतुर्थी नभसे नभोभ्याम् नभोभ्यः
पंचमी नभसः नभोभ्याम् नभोभ्यः
षष्ठी नभसः नभसोः नभसाम्
सप्तमी नभसि नभसोः नभःसु
सम्बोधन हे नभः ! हे नभसी ! हे नभांसि !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

महत्वपूर्ण शब्द रूप की Shabd Roop List देखें और साथ में shabd roop yad karane ki trick भी, सभी शब्द रूप संस्कृत में।

Shabd roop of Nabhas -Image

Nabhas Shabd Roop - nabh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *