मातृ (माता) शब्द के रूप – Matra/Mata ke roop – Sanskrit

मातृ (माता) शब्द रूप

मातृ शब्द (माता) : ऋकारान्त स्त्रील्लिंग संज्ञा, सभी ऋकारान्त स्त्रील्लिंग संज्ञापदों के शब्द रूप इसी प्रकार बनाते है। परन्तु स्वसृ का रूप थोड़ा भिन्न होता है।

मातृ (माता) के शब्द रूप – Matra/Mata Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा माता मातरौ मातरः
द्वितीया मातरम् मातरौ मातृ
तृतीया मात्रा मातृभ्याम् मातृभिः
चतुर्थी मात्रे मातृभ्याम् मातृभ्यः
पंचमी मातुः मातृभ्याम् मातृभ्यः
षष्ठी मातुः मात्रोः मातृणाम्
सप्तमी मातरि मात्रोः मातृषु
सम्बोधन हे माता ! हे मातरौ ! हे मातरः !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd roop of Matra (Mata) in Photo (pdf/image)

Matra / Mata Shabd Roop