मानव शब्द के रूप – Maanav ke roop – संस्कृत

मानव शब्द

मानव शब्द : अकारांत पुल्लिंग संज्ञा , सभी पुल्लिंग संज्ञाओ के शब्द रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे -देव, बालक, राम, वृक्ष, सूर्य, सुर, असुर, मानव, अश्व, गज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, छात्र, शिष्य, दिवस, लोक, ईश्वर, भक्त आदि।

मानव के शब्द रूप – Maanav Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा मानव: मानवौ मानवा:
द्वितीया मानवम् मानवौ मानवान्
तृतीया मानवेन मानवाभ्याम् मानवै:
चतुर्थी मानवाय मानवाभ्याम् मानवेभ्य:
पंचमी मानवात् मानवाभ्याम् मानवेभ्य:
षष्ठी मानवस्य मानवयो: मानवानाम्
सप्तमी मानवे मानवयो: मानवेषु
संबोधन हे मानव! हे मानवौ! हे मानवा!

अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओ के शब्द रूप

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Sahabd roop of Manav

manav shabd roop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *