असुर शब्द के रूप – Asur ke roop – संस्कृत

असुर शब्द

असुर शब्द : अकारांत पुल्लिंग संज्ञा , सभी पुल्लिंग संज्ञाओ के शब्द रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे -देव, बालक, राम, वृक्ष, सूर्य, सुर, असुर, मानव, अश्व, गज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, छात्र, शिष्य, दिवस, लोक, ईश्वर, भक्त आदि।

असुर के शब्द रूप – Asur Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा असुर: असुरौ असुरा:
द्वितीया असुरम् असुरौ असुरान्
तृतीया असुरेन असुराभ्याम् असुरै:
चतुर्थी असुराय असुराभ्याम् असुरेभ्य:
पंचमी असुरात् असुराभ्याम् असुरेभ्य:
षष्ठी असुरस्य असुरयो: असुरानाम्
सप्तमी असुरे असुरयो: असुरेषु
संबोधन हे असुर ! हे असुरौ ! हे असुरा !

अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओ के शब्द रूप

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Sahabd roop of asur

asur shabd roop

You may like these posts

छाया शब्द के रूप – Chhaya ke roop, Shabd Roop – Sanskrit

Chhaya Shabd छाया शब्द (Shade): आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द, सभी आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है। छाया के रूप – Chhaya Shabd Roop विभक्ति एकवचन...Read more !

दीर्घ पुंल्लिंग शब्द के रूप – Dirgh Pulling ke roop, Shabd Roop – Sanskrit

Dirgh Shabd दीर्घ शब्द (Long): अकारांत पुंल्लिंग विशेषण शब्द, सभी अकारांत पुंल्लिंग विशेषण शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है। महत्वपूर्ण शब्द रूप की Shabd Roop List...Read more !

पत्र शब्द के रूप – Patra Ke Roop, Shabd Roop – Sanskrit

Patra Shabd पत्र शब्द (Letter): अकारांत नपुंसकलिंग शब्द , इस प्रकार के सभी अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है। पत्र जैसे शब्द रूप को...Read more !