ईश्वर शब्द के रूप – Ishwar Ke Roop – संस्कृत

ईश्वर शब्द

ईश्वर शब्द : अकारांत पुल्लिंग संज्ञा , सभी पुल्लिंग संज्ञाओ के शब्द रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे -देव, बालक, राम, वृक्ष, सूर्य, सुर, असुर, मानव, अश्व, गज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, छात्र, शिष्य, दिवस, लोक, ईश्वर, भक्त आदि।

ईश्वर के शब्द रूप – Ishwar Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा ईश्वर: ईश्वरौ ईश्वरा:
द्वितीया ईश्वरम् ईश्वरौ ईश्वरान्
तृतीया ईश्वरेन ईश्वराभ्याम् ईश्वरै:
चतुर्थी ईश्वराय ईश्वराभ्याम् ईश्वरेभ्य:
पंचमी ईश्वरात् ईश्वराभ्याम् ईश्वरेभ्य:
षष्ठी ईश्वरस्य ईश्वरयो: ईश्वरानाम्
सप्तमी ईश्वरे ईश्वरयो:: ईश्वरेषु
संबोधन हे ईश्वर ! हे ईश्वरौ ! हे ईश्वरा !

अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओ के शब्द रूप

 1. देव (देवता) के शब्द रूप
 2. राम शब्द के रूप
 3. बालक शब्द के रूप
 4. वृक्ष शब्द के रूप
 5. सूर्य के शब्द रूप
 6. सुर शब्द के रूप
 7. असुर शब्द के रूप
 8. मानव के शब्द रूप
 9. अश्व के शब्द रूप
 10. गज के शब्द रूप
 11. ब्राह्मण के शब्द रूप
 12. क्षत्रिय के शब्द रूप
 13. शूद्र के शब्द रूप
 14. भक्त के शब्द रूप
 15. छात्र के शब्द रूप
 16. शिष्य के शब्द रूप
 17. दिवस के शब्द रूप
 18. लोक के शब्द रूप
 19. ईश्वर के शब्द रूप

अन्य महत्वपूर्ण प्रष्ठ:

Shabd Roop of Eshwar

Ishvar Shabd Roop

You may like these posts

चन्द्र/चंद्रमा शब्द के रूप – Chandra ke roop, Shabd Roop – Sanskrit

Chandra Shabd चन्द्र शब्द (Moon): अकारान्त पुंल्लिंग शब्द, सभी अकारान्त पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है। चन्द्र के रूप – Chandra Shabd Roop विभक्ति एकवचन...Read more !

हनुमत् शब्द के रूप – Hanumat ke Roop – Sanskrit

हनुमत् के शब्द रूप हनुमत् शब्द : पुंल्लिंग शब्द , इस प्रकार के सभी पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है। हनुमत् के रूप – Hanumat...Read more !

अनेहस् शब्द के रूप (Anehas Ke Shabd Roop) – संस्कृत

Anehas Shabd अनेहस् शब्द (अप्रेम, अप्रीति, विरक्ति): अनेहस् शब्द के सकारांत पुल्लिङ्ग शब्द के शब्द रूप, अनेहस् (Anehas) शब्द के अंत में “स्” का प्रयोग हुआ इसलिए यह सकारांत हैं।...Read more !