गिरि / गिर् शब्द के रूप – Giri ke Roop – Sanskrit

गिरि के शब्द रूप

गिरि शब्द (वाणी , words, पर्वत, mountain): रकारान्त पुंल्लिंग शब्द , इस प्रकार के सभी रकारान्त पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है।

गिरि (पर्वत) के रूप – Giri Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा गिरिः गिरी गिरयः
द्वितीया गिरिम् गिरी गिरीन्
तृतीया गिरिणा गिरिभ्याम् गिरिभिः
चतुर्थी गिरये गिरिभ्याम् गिरिभ्यः
पंचमी गिरेः गिरिभ्याम् गिरिभ्यः
षष्ठी गिरेः गिर्योः गिरीणाम्
सप्तमी गिरौ गिर्योः गिरिषु
सम्बोधन हे गिरे ! हे गिरी ! हे गिरयः !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

महत्वपूर्ण शब्द रूप की Shabd Roop List देखें और साथ में shabd roop yad karane ki trick भी, सभी शब्द रूप संस्कृत में।

Shabd roop of Giri -Image

Giri Shabd Roop

You may like these posts

पति शब्द के रूप – Pati Ke Roop – Sanskrit

पति शब्द के रूप पति शब्द (स्वामी): इकारांत पुल्लिंग संज्ञा, सभी इकारांत पुल्लिंग संज्ञापदों के शब्द रूप इसी प्रकार बनाते है जैसे – कवि, हरि, ऋषि, यति, विधि, जलधि, गिरि,...Read more !

वनस्पति शब्द के रूप – Vanaspati Ke Roop, Shabd Roop – Sanskrit

Vanaspati Shabd वनस्पति शब्द (The vegetation): इकारान्त पुंल्लिंग शब्द , इस प्रकार के सभी इकारान्त पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है। संस्कृत व्याकरण एवं भाषा...Read more !

रै शब्द के रूप – Rai ke roop – Sanskrit

रै शब्द के रूप रै शब्द (धन/सोना): ऐकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा, सभी ऐकारांत स्त्रीलिंग संज्ञापदों के शब्द रूप इसी प्रकार बनाते है। रै के शब्द रूप – Rai Shabd Roop विभक्ति...Read more !