छाया शब्द के रूप – Chhaya ke roop, Shabd Roop – Sanskrit

Chhaya Shabd

छाया शब्द (Shade): आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द, सभी आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के शब्द रूप (Shabd Roop) इसी प्रकार बनाते है।

छाया के रूप – Chhaya Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा छाया छाये छायाः
द्वितीया छायाम् छाये छायाः
तृतीया छायया छायाभ्याम् छायाभिः
चतुर्थी छायायै छायाभ्याम् छायाभ्यः
पंचमी छायायाः छायाभ्याम् छायाभ्यः
षष्ठी छायायाः छाययोः छायानाम्
सप्तमी छायायाम् छाययोः छायासु
सम्बोधन हे छाये ! हे छाये ! हे छायाः !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd roop of Chhaya

Chhaya Shabd Roop