बालिका शब्द के रूप – Balika ke shabd roop – Sanskrit

Balika Shabd  (Striling)

बालिका शब्द: आकारान्त स्त्रील्लिंग संज्ञा, सभी आकारान्त स्त्रील्लिंग संज्ञापदों के रूप इसी प्रकार बनाते है।

बालिका के शब्द रूप  (Balika Shabd Roop)

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा बालिका बालिके बालिकाः
द्वितीया बलिकाम् बालिके बालिकाः
तृतीया बालिकया बलिकाभ्याम् बालिकाभिः
चतुर्थी बलिकायै बलिकाभ्याम् बालिकाभ्यः
पंचमी बालिकायाः बलिकाभ्याम् बालिकाभ्यः
षष्ठी बालिकायाः बालिकयोः बालिकानाम्
सप्तमी बालिकायाम् बालिकयोः बालिकासु
सम्बोधन हे बालिके ! हे बालिके ! हे बालिकाः !

अन्य महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd roop of Balika

Balika ke roop - Shabd Roop - Sanskrit