ग्लौ शब्द रूप – Glau ke roop – Sanskrit

ग्लौ शब्द के रूप

ग्लौ शब्द (चन्द्रमा/कपूर): औकारांत पुल्लिंग संज्ञा, सभी औकारांत पुल्लिंग संज्ञापदों के शब्द रूप इसी प्रकार बनाते है।

ग्लौ के शब्द रूप – Glau Shabd Roop

विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन
प्रथमा ग्लौः ग्लावौ ग्लावः
द्वितीया ग्लावम् ग्लावौ ग्लावः
तृतीया ग्लावा ग्लौभ्याम् ग्लौभिः
चतुर्थी ग्लावे ग्लौभ्याम् ग्लौभ्यः
पंचमी ग्लावः ग्लौभ्याम् ग्लौभ्यः
षष्ठी ग्लावः ग्लावोः ग्लावाम्
सप्तमी ग्लावि ग्लावोः ग्लौषु
संबोधन हे ग्लौः ! हे ग्लावौ ! हे ग्लावः !

महत्वपूर्ण शब्द रूप

Shabd roop of Glau in Photo (pdf/image)

Glau Shabd Roop